Cọc thép mạ đồng

Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Ấn Độ
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: - VND
Số lượng tối thiểu: 5 Chiếc
Khả năng cung cấp: 10000 Chiếc/Ngày
Thời gian giao hàng: 5 ngày
Mô tả ngắn gọn: cọc tiếp địa thép mạ đồng, cọc thép mạ đồng tiếp địa, cọc thép mạ đồng D14x2400, cọc thép mạ đồng D16x2400

cọc tiếp địa thép mạ đồng, cọc thép mạ đồng tiếp địa, cọc thép mạ đồng D14x2400, cọc thép mạ đồng D16x2400

Tham khảo cọc đồng đỏ: Cọc tiếp địa đồng đỏ, cọc đồng đỏ tiếp địa, cọc đồng đỏ D14x2400, cọc đồng đỏ D16x2400, cọc đồng đỏ D14x2500, cọc đồng đỏ D16x2500, cọc đồng đỏ D20x2500

Tham khảo cọc tiếp địa đồng vàng: cọc tiếp địa đồng vàng, cọc đồng vàng tiếp địa, cọc đồng vàng D14x2400, cọc đồng vàng D16x2400, cọc đồng vàng D14x2500, cọc đồng vàng D16x2500, cọc đồng vàng D20x2500

Tham khảo thêm về cọc thép tiếp địa: Cọc thép mạ kẽm, cọc tiếp địa mạ kẽm, cọc tiếp địa thép mạ kẽm, cọc tiếp địa thép mạ kẽm V63xx63x6, cọc tiếp địa L63x63x6, cọc tiếp địa mạ kẽm V63x63x6, cọc tiếp địa mạ kẽm L63x63x6, thép mạ kẽm L63x63x6, thép mạ kẽm V63x63x6, cọc thép mạ kẽm V63x63x6, cọc thép mạ kẽm L63x63x6

Các sản phẩm cùng thể loại - Cọc thép mạ đồng

Chat với gian hàng
;