dây đồng tiếp mát vàng xanh

Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Việt Nam
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 20 mét
Khả năng cung cấp: 100000 mét/Ngày
Thời gian giao hàng: 2 ngày
Mô tả ngắn gọn: Dây tiếp mát vàng xanh M16, dây tiếp mát vàng xanh 16mm2, dây đồng bọc M16, dây đồng bọc PVC 16mm2, dây đồng bọc PVC vàng xanh M16, cáp đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh M16, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, dây chống sét đồng bọc PVC vàng xanh M16, dây chống sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, dây thoát sét M16, dây thoát sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, cáp thoát sét đồng bọc PVC M16, cáp thoát sét đồng bọc PVC 16mm2

Dây tiếp mát vàng xanh M16, dây tiếp mát vàng xanh 16mm2, dây đồng bọc M16, dây đồng bọc PVC 16mm2, dây đồng bọc PVC vàng xanh M16, cáp đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh M16, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, dây chống sét đồng bọc PVC vàng xanh M16, dây chống sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, dây thoát sét M16, dây thoát sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 16mm2, cáp thoát sét đồng bọc PVC M16, cáp thoát sét đồng bọc PVC 16mm2

Các sản phẩm cùng thể loại - dây đồng tiếp mát vàng xanh

Chat với gian hàng
;