Cáp đồng tiếp địa vàng xanh

Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Việt Nam
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 20 mét
Khả năng cung cấp: 100000 mét/Ngày
Thời gian giao hàng: 2 ngày
Mô tả ngắn gọn: Dây tiếp địa vàng xanh M50, dây tiếp địa vàng xanh 50mm2, dây đồng bọc M50, dây đồng bọc PVC 50mm2, dây đồng bọc PVC vàng xanh M50, cáp đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh M50, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, dây chống sét đồng bọc PVC vàng xanh M50, dây chống sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, dây thoát sét M50, dây thoát sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, cáp thoát sét đồng bọc PVC M50, cáp thoát sét đồng bọc PVC 50mm2

Dây tiếp địa vàng xanh M50, dây tiếp địa vàng xanh 50mm2, dây đồng bọc M50, dây đồng bọc PVC 50mm2, dây đồng bọc PVC vàng xanh M50, cáp đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh M50, dây đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, dây chống sét đồng bọc PVC vàng xanh M50, dây chống sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, dây thoát sét M50, dây thoát sét đồng bọc PVC màu vàng xanh 50mm2, cáp thoát sét đồng bọc PVC M50, cáp thoát sét đồng bọc PVC 50mm2

Các sản phẩm cùng thể loại - Cáp đồng tiếp địa vàng xanh

Chat với gian hàng
;